Kody USSD do samodzielnego zarządzania usługami.

Wpisz wybrany kod i potwierdź słuchawką.

Poczekaj na komunikat zwrotny, który otrzymasz na ekranie.

 

Nazwa usługiKod
Podstawowe kody USSD
Sprawdzanie stanu konta
*111#
Doładowanie kodem wRodzinie *111*kod#
Doładowanie kodem Plusa *123*kod#
Pakiety 60 dni
Aktywacja pakietu cyklicznego Pakiet 60 dni 10 GB
*222*1#
Aktywacja pakietu cyklicznego Pakiet 60 dni 20 GB
*222*2#
Informacja o cykliczności i dacie ważności Pakietu 60 dni *222#
Wyłączenie cykliczności Pakietu 60 dni *222*0#
Ilość danych pozostałych do wykorzystania w ramach Pakietu lub aktywnym ograniczeniu prędkości (lejek) *222*9#
Dezaktywacja ograniczenia prędkości transmisji danych i rozpoczęcie rozliczania zgodnie z Cennikiem *222*8#
Pakiety internetowe wRodzinie
Aktywacja Dodatkowego Pakietu 5 GB w przypadku posiadania aktywnego Pakietu 60 dni
*234*5#
Aktywacja pakietu internetowego 3 GB
*222*11#
Aktywacja pakietu internetowego 7 GB
*222*12#
Aktywacja pakietu internetowego 30 GB
*222*13#
Aktywacja pakietu internetowego 70 GB
*222*14#
Ilość danych do wykorzystania w ramach aktywnych pakietów oraz ich okresy ważności
*888#
Usługa "Kto dzwonił?"
Sprawdzenie statusu usługi "Kto dzwonił?"
*200*9#
Dezaktywacja usługi "Kto dzwonił?"
*200*90#
Aktywacja usługi "Kto dzwonił?"
*200*91#
Usługa "Limiter DATA w roamingu"
Sprawdzenie statusu usługi "Limiter DATA w roamingu" *555#
Dezaktywacja usługi "Limiter DATA w roamingu" *555*0#
Aktywacja usługi "Limiter DATA w roamingu" *555*1#
Pozostałe kody USSD
Informacja o aktywnej taryfie *200#
Zmiana na taryfę podstawową *200*0#
Zmiana na taryfę promocyjną *200*1#
Sprawdzenie własnego numeru *121#