I. Informacja o ofercie

Konto ważne jest przez 24 miesiące od aktywacji numeru i każdego doładowania.

Nie musisz. Połączenia, SMS-y, MMS-y i transmisja danych są wówczas rozliczane zgodnie z Cennikiem.

Pakiet cykliczny to pakiet, który jest odnawiany automatycznie co 60 dni, o ile masz wystarczającą ilość środków na koncie.

Do wyboru są dwa cykliczne pakiety do wykorzystania w Polsce:
Pakiet 60 dni 10 GB to 10 GB oraz rozmowy na numery stacjonarne i komórkowe i SMS-y bez limitu w cenie 30 zł.
Pakiet można aktywować w prosty sposób kodem USSD *222*1#
Pakiet 60 dni 20 GB to 20 GB oraz rozmowy na numery stacjonarne i komórkowe i SMS-y bez limitu w cenie 40 zł.
Pakiet można aktywować w prosty sposób kodem USSD *222*2#

Każdy z Pakietów możesz aktywować także na moje.wRodzinie.com.pl.
Opłata za Pakiet pobierana jest każdorazowo w momencie jego odnowienia.
Niewykorzystane dane nie przechodzą na kolejny okres.

Regulamin i Cennik Oferty promocyjnej „Pakiet 60 dni”: https://wrodzinie.com.pl/images/doc/Regulamin_i_cennik_oferty_promocyjnej_pakiet_60_dni.pdf

 

Aby aktywować Pakiet musisz mieć określoną ilość środków na koncie.
Pakiet możesz aktywować kodem USSD:
*222*2# dla Pakietu 60 dni 20 GB
*222*1# dla Pakietu 60 dni 10 GB
lub
na moje.wRodzinie.com.pl (zakładka "Aktywuj Pakiet")

Pełna lista kodów dostępna jest pod adresem https://wrodzinie.com.pl/lista-kodow-ussd

Pakiet nie zostanie odnowiony, a na Twój numer zostanie wysłana informacja o braku środków na kolejny zakup pakietu. Aby znów korzystać z usług w ramach Pakietu doładuj konto i ponownie aktywuj Pakiet odpowiednim kodem (*222*2# lub *222*1#) bądź na moje.wRodzinie.com.pl.

Jeżeli nie aktywujesz żadnego Pakietu to połączenia, SMS-y, MMS-y i transmisja danych będą wówczas rozliczane zgodnie z Cennikiem.

Tak, możesz, wpisując kod na dezaktywację cykliczności pakietu: *222*0#

Jeżeli masz aktywny jeden z cyklicznych „Pakietów 60 dni”, możesz aktywować Dodatkowy Pakiet 5 GB za 7 zł.
W celu aktywacji użyj kodu USSD *234*5# lub dokonaj zakupu na moje.wRodzinie.com.pl.
Zakup Dodatkowego Pakietu 5 GB nie wydłuży okresu ważności pakietu głównego, Dodatkowy Pakiet będzie ważny do końca okresu ważności „Pakietu 60 dni”.
Niewykorzystane dane nie przechodzą na kolejny okres.

Możesz również aktywować jeden z Pakietów Internetowych – szczegóły dostępne pod adresem https://wrodzinie.com.pl/oferta

Tak, do wyboru masz następujące Pakiety z danymi do wykorzystania w Polsce:
3 GB za 5 zł na 30 dni, aktywacja kodem *222*11#
7 GB za 10 zł na 30 dni, aktywacja kodem *222*12#
30 GB za 30 zł na 30 dni, aktywacja kodem *222*13#
70 GB za 50 zł na 30 dni, aktywacja kodem *222*14#

Każdy z Pakietów możesz aktywować także na moje.wRodzinie.com.pl.

Niewykorzystane dane nie przechodzą na kolejny okres.

Tak. W ramach „Pakietu 60 dni” połączenia głosowe oraz SMS do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce i w Strefie roamingowej 1 są w cenie Pakietu, a pakiet danych przyznany do wykorzystania w Strefie roamingowej 1 to odpowiednio:
7,09 GB dla Pakietu 60 dni 10 GB za 30 zł
9,45 GB dla Pakietu 60 dni 20 GB za 40 zł.

Po zużyciu pakietu danych przyznanego do wykorzystania w Strefie roamingowej 1, w przypadku posiadania aktywnego Pakietu opłata za transmisję danych w Strefie roamingowej 1 będzie wynosiła 8,45 PLN brutto za 1 GB (rozliczane co 1 KB), o czym poinformujemy wiadomością SMS.

Po upływie okresu ważności Pakietu aktywnego w Polsce, w przypadku braku kolejnego aktywnego pakietu, opłata za usługi w Strefie roamingowej 1 będzie naliczana zgodnie z Cennikiem obowiązującym Użytkownika wRodzinie, o czym poinformujemy w wiadomości SMS.

Stosujemy Politykę Uczciwego Korzystania w Strefie roamingowej 1, której zasady wyszczególnione zostały w Regulaminie i Cenniku Oferty: https://wrodzinie.com.pl/images/doc/Oferta_Promocyjna_Roaming_miedzynarodowy_wRodzinie.pdf

Tak. W ramach każdego z Pakietów Internetowych otrzymujesz Pakiet danych do wykorzystania w Strefie roamingowej 1:

 1. Dodatkowy Pakiet 5 GB (Aktywacja kodem *234*5#).
  Okres ważności jak aktywny Pakiet 60 dni.
  Koszt 7 PLN.
  Otrzymujesz 1,65 GB danych do wykorzystania w ramach Pakietu w Strefie roamingowej 1.

 2. Pakiet internetowy 3 GB (Aktywacja kodem *222*11#).
  Okres ważności 30 dni.
  Koszt 5 PLN.
  Otrzymujesz 1,18 GB danych do wykorzystania w ramach Pakietu w Strefie roamingowej 1.

 3. Pakiet internetowy 7 GB (Aktywacja kodem *222*12#).
  Okres ważności 30 dni.
  Koszt 10 PLN.
  Otrzymujesz 2,36 GB danych do wykorzystania w ramach Pakietu w Strefie roamingowej 1.

 4. Pakiet internetowy 30 GB (Aktywacja kodem *222*13#).
  Okres ważności 30 dni.
  Koszt 30 PLN.
  Otrzymujesz 7,09 GB danych do wykorzystania w ramach Pakietu w Strefie roamingowej 1.

 5. Pakiet internetowy 70 GB (Aktywacja kodem *222*14#).
  Okres ważności 30 dni.
  Koszt 50 PLN.
  Otrzymujesz 11,82 GB danych do wykorzystania w ramach Pakietu w Strefie roamingowej 1.

Łącznie możesz posiadać aktywne 4 Pakiety (Pakiety Internetowe i Pakiet dodatkowy), przy czym w pierwszej kolejności zużywany jest Pakiet o najkrótszym okresie ważności.

Po zużyciu pakietu danych przyznanego do wykorzystania w Strefie roamingowej 1, w przypadku posiadania aktywnego Pakietu opłata za transmisję danych w Strefie roamingowej 1 będzie wynosiła 8,45 PLN brutto za 1 GB (rozliczane co 1 KB), o czym poinformujemy wiadomością SMS. Po upływie okresu ważności Pakietu aktywnego w Polsce, w przypadku braku kolejnego aktywnego pakietu, opłata za usługi w Strefie roamingowej 1 będzie naliczana zgodnie z Cennikiem obowiązującym Użytkownika wRodzinie, o czym poinformujemy w wiadomości SMS.

Stosujemy Politykę Uczciwego Korzystania w Strefie roamingowej 1, której zasady wyszczególnione zostały w Regulaminie i Cenniku Oferty promocyjnej „Roaming międzynarodowy wRodzinie” https://wrodzinie.com.pl/images/doc/Oferta_Promocyjna_Roaming_miedzynarodowy_wRodzinie.pdf.

W ramach Polityki Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, stosujemy mechanizm kontroli w celu stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług w Roamingu Regulowanym. Za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z usług w Roamingu Regulowanym uznaje się:

 1. korzystanie przez Użytkownika z Roamingu Regulowanego wykraczające poza okresowe podróże, tj. polegające na przeważającym korzystaniu przez Użytkownika z Roamingu Regulowanego oraz obecności Użytkownika w państwach objętych Roamingiem Regulowanym przez więcej niż połowę 4 – miesięcznego okresu obserwacji, lub
 2. długi okres nieaktywności w Polsce karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym, lub
 3. aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Użytkownika w ramach Roamingu Regulowanego.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego jesteśmy uprawnieni do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym. Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością SMS o stwierdzeniu niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego i ostrzeżony o rozpoczęciu naliczania dodatkowych opłat od momentu otrzymania tej wiadomości, o ile w ciągu 2 tygodni Użytkownik nie zmieni sposobu korzystania z Roamingu Regulowanego.

Szczegółowe zasady Polityki Uczciwego Korzystania oraz wysokość dodatkowych opłat wyszczególnione zostały w Regulaminie i Cenniku Oferty: https://wrodzinie.com.pl/images/doc/Oferta_Promocyjna_Roaming_miedzynarodowy-wRodzinie.pdf.

Jeżeli stanie się to w trakcie ważności Pakietu, to prędkość transmisji danych ulegnie zmniejszeniu do poziomu max. 512 kb/s.
Każdorazowo o wykorzystaniu danych dostępnych w ramach pakietu będziemy informować wiadomością SMS.

Aby przywrócić pełną prędkość transmisji danych możesz:
- aktywować dodatkowy Pakiet 5 GB za 7 zł (Aktywacja kodem *234*5#).
- aktywować jeden z naszych „Pakietów internetowych wRodzinie” https://wrodzinie.com.pl/lista-kodow-ussd
- wpisując kod na zdjęcie lejka: *222*8#. Opłata za transmisję danych w kraju będzie wtedy naliczana według Cennika opłat podstawowych tj. 0,02 zł/100 kB (do czasu wyczerpania środków na koncie lub uruchomienia kolejnego pakietu zawierającego Internet), natomiast pozostałe usługi przyznane w ramach Pakietu będą dostępne do końca okresu rozliczeniowego.

W ramach Oferty Promocyjnej możesz zakupić i mieć aktywny tylko jeden cykliczny Pakiet 60 Dni w tym samym czasie. Zamówienie drugiego pakietu spowoduje dezaktywację cykliczności uprzednio zakupionego Pakietu 60 Dni z końcem jego Okresu ważności i spowoduje pobranie środków i aktywację nowego cyklicznego Pakietu 60 dni. Sprawdzenie cykliczności danego Pakietu 60 Dni możliwe jest za pośrednictwem krótkiego kodu USSD *222# lub po zalogowaniu na moje.wRodzinie.com.pl. Zmiany pakietu cyklicznego możesz dokonać kodem USSD https://wrodzinie.com.pl/lista-kodow-ussd lub logując się na moje.wRodzinie.com.pl.

Korzystamy z infrastruktury oraz stacji bazowych sieci Plus. Z naszych usług skorzystasz w technologii 2G, 3G oraz LTE i LTE Advanced.

II. Konfiguracja

Wyślij darmowy SMS na numer 8090 o treści: internet. Otrzymasz SMS zawierający informację o wygenerowaniu konfiguracji dla Twojego telefonu, a następnie wyślemy do Ciebie SMS konfiguracyjny.

Jeżeli nie mamy ustawień dla Twojego telefonu, skonfiguruj telefon ręcznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Utwórz nowy punkt dostępu – APN: wrodzinie.pl

TYP APN: default

Następnie wystarczy, że uruchomisz transmisję danych.

Więcej informacji na temat konfiguracji dla poszczególnych systemów operacyjnych znajdziesz na https://wrodzinie.com.pl/konfiguruj

Wyślij darmowy SMS na numer 8090 o treści: MMS. Otrzymasz SMS zawierający informację o wygenerowaniu konfiguracji dla Twojego telefonu, a następnie wyślemy do Ciebie SMS konfiguracyjny.

Jeżeli nie mamy ustawień dla Twojego telefonu, skonfiguruj telefon ręcznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Punkt dostępu (APN): wRmms

Uwierzytelnianie: brak

Nazwa: brak

Hasło: brak

MMSC: http://mms.wrodzinie.com.pl:8002

Proxy dla MMS: 212.2.96.16

Port MMS: 8080

Odbiór MMS-ów w roamingu: automatyczny

Typ APN: mms

Jeżeli nadal nie działa, w APN dla Internetu ustaw TYP APN na „default”.

Więcej informacji na temat konfiguracji dla poszczególnych systemów operacyjnych znajdziesz na https://wrodzinie.com.pl/konfiguruj

Aktywację Usługi Roamingu międzynarodowego możesz zrealizować po zalogowaniu na moje.wRodzinie.com.pl.
Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 720 00 7777, z zagranicy, wykorzystując numer innego operatora: +48 720 00 7777 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając numer telefonu oraz dane, na które karta SIM jest zarejestrowana: imię i nazwisko, numer PESEL (obywatele RP) lub nr dokumentu tożsamości (obywatele pozostałych państw).
Po potwierdzeniu aktywacji roamingu przez nasze Biuro Obsługi, Twój telefon powinien automatycznie zalogować się do sieci, po przekroczeniu granicy.

Jeżeli zalogowanie do sieci Operatora zagranicznego nie nastąpi automatycznie, sprawdź poniższe ustawienia:

 1. Przejdź do aplikacji „wRodzinie” lub „Narzędzia karty SIM” znajdującej się na liście Twoich aplikacji.
 2. Wybierz Roaming.
 3. Następnie Zagranica.

Zalogowanie do sieci Operatora zagranicznego powinno nastąpić automatycznie.
Wracając do kraju pamiętaj, by w tej samej aplikacji opcję Roaming przestawić na Kraj.
W niektórych urządzeniach może być również niezbędne zezwolenie na transmisję danych w roamingu, a w przypadku iPhone – wyłączenie opcji EU Internet. Po zmianie ustawień wyłącz i ponownie włącz telefon.
Więcej informacji na temat konfiguracji roamingu międzynarodowego znajdziesz na stronie https://wrodzinie.com.pl/konfiguruj

III. Usługi

Numer aktywuje się po wykonaniu połączenia głosowego, wysyłaniu SMS na dowolny numer, sprawdzeniu stanu konta kodem *111# lub doładowaniu konta kodem USSD.

Nie, aktywacja numeru w sieci wRodzinie jest bezpłatna.

 1. Wejdź na moje.wRodzinie.com.pl, załóż konto i dodaj do niego swój numer – wtedy możesz zarządzać Twoim numerem i sprawdzić stan konta, pakietów i usług oraz dokonać zakupu pakietów.
 2. Wpisz kod *111# i zatwierdź.

Pełna lista kodów, które pozwalają na zarządzanie usługami dostępna jest pod adresem: https://wrodzinie.com.pl/lista-kodow-ussd

Ilość pozostałych do wykorzystania danych w ramach posiadanego Pakietu sprawdzisz na moje.wRodzinie.com.pl lub wpisując kod *888#

Sprawdzając dostępną ilość danych kodem USSD otrzymasz informację o łącznej ilości danych (wielkość podana w MB) pozostałej do wykorzystania dla wszystkich aktualnie aktywnych Pakietów zawierających dostęp do Internetu.

Każdorazowo o wykorzystaniu danych dostępnych w ramach aktywowanego Pakietu będziemy informować Cię wiadomością SMS.

Ilość pozostałych do wykorzystania danych (MB) w ramach posiadanego Pakietu oraz jego okres ważności sprawdzisz wpisując na klawiaturze telefonu kod *888# i zatwierdzając go zieloną słuchawką.

Połączenia w roamingu są realizowane w sytuacji, gdy korzystasz z numeru wRodzinie poza granicami Polski, czyli numer loguje się do sieci zagranicznych operatorów. Wówczas realizujemy usługi w zasięgu innej (zagranicznej) sieci.

Natomiast połączenia międzynarodowe są realizowane wówczas, gdy przebywając w Polsce wykonujesz połączenie z numeru wRodzinie na numer zagranicznego Operatora.

W przypadku realizacji połączeń międzynarodowych i w roamingu należy pamiętać, aby numer zagraniczny został poprzedzonym „+” oraz numerem kierunkowym kraju, do którego jest realizowane połączenie bądź wysyłany jest SMS.

Tak, możesz aktywować blokadę na moje.wRodzinie.com.pl, a także poprzez kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 720 00 7777 lub pisząc na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tak, możesz ją aktywować w moje.wRodzinie.com.pl, a także poprzez kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 720 00 7777 lub pisząc na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po weryfikacji usługa zostanie aktywowana.
Blokada SMS Premium polega na zablokowaniu możliwości wysyłania przez Użytkownika SMS-ów Premium, natomiast nie blokuje to możliwości otrzymywania takich SMS-ów.

W ramach usługi "Kto dzwonił?" otrzymujesz SMS z informacją o nieodebranym połączeniu. Informacja jest wysyłana każdorazowo w następujących przypadkach:

 • gdy telefon był wyłączony
 • gdy telefon był poza zasięgiem
 • gdy użytkownik prowadził inną rozmowę

SMS zawiera numer telefonu oraz datę i godzinę nieodebranego połączenia.

SMS nie zostanie wysłany w przypadku gdy system nie rozpozna numeru dzwoniącego (np. osoba dzwoniąca ma włączoną Usługę CLIR – numer jest zastrzeżony).

Szczegółowy opis usługi znajduje się w Regulaminie Oferty promocyjnej: http://wrodzinie.com.pl/images/doc/Oferta_Promocyjna_Kto_dzwonil.pdf

Aktywację Usługi blokady połączeń z numerów zastrzeżonych możesz zrealizować po zalogowaniu na moje.wRodzinie.com.pl. lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 720 00 7777 lub pisząc na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wprowadź kod *121# i zatwierdź słuchawką.

IV. Doładowanie konta

Konto można doładować:

 • na stronie https://doladowania.wrodzinie.com.pl/,
 • w aplikacji moje.wRodzinie.com.pl wybierając zakładkę „Doładuj się”,
 • doładowaniami sieci Plus,
 • doładowaniami wRodzinie, dostępnymi w sklepach Żabka oraz placówkach Poczty Polskiej,
 • poprzez stronę internetową swojego banku (doładowanie wRodzinie lub Plus na kartę).

Swoje konto doładujesz dowolną kwotą w pełnych złotówkach od 10 zł do 250 zł.

W ciągu 7 dni od daty doładowania dokonaj rejestracji danych na stronie https://zasilenia.faktura.pl wraz z podaniem wszystkich numerów, które będą doładowywane.

V. Serwis moje.wRodzinie.com.pl

moje.wRodzinie.com.pl to serwis obsługowy, w którym samodzielnie i bezpłatnie możesz zarządzać swoim kontem w wRodzinie.

Dzięki moje.wRodzinie.com.pl możesz:

 • sprawdzić bieżące i historyczne wykorzystanie środków na połączenia, SMS, MMS, internet,
 • sprawdzić szczegóły połączeń,
 • zarządzać usługami (kupować pakiety, aktywować usługi dodatkowe),
 • doładować konto i sprawdzić historię doładowań.
 1. Wejdź na moje.wRodzinie.com.pl lub zakładkę „Zaloguj się” na stronie www.wrodzinie.com.pl
 2. Dokonaj rejestracji, podając adres e-mail i numer PESEL oraz ustal hasło (minimum 6 znaków).
 3. Sprawdź maila i kliknij w link aktywacyjny.
 4. Dodaj numer telefonu i numer PESEL.
 5. Na podany numer wyślemy kod. Wprowadź go w kolejnym kroku.
 6. Gotowe! Możesz zarządzać swoim numerem.

Jeżeli masz problem z logowaniem/rejestracją, napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści korespondencji koniecznie podaj numer telefonu i swoje dane w celu identyfikacji.

Aby zmienić hasło, po zalogowaniu przejdź do zakładki „Twoje dane”.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, wejdź na moje.wRodzinie.com.pl, następnie skorzystaj z opcji „PRZYWRÓĆ HASŁO”.
Nowe hasło zostanie wysłane na Twój adres email.