Pierwsze uruchomienie - aparat wymusza ustawienia wstępne - jak to zrobić?

Po włożeniu karty SIM (rys. 1) i uruchomieniu aparatu przy użyciu czerwonego przycisku (rys. 2) zostaniemy poproszeni o ustawienie aktualnej daty i godziny. Aparat sam krok po kroku poprosi nas o wprowadzenie kolejnych wartości dla roku, miesiąca, dnia i godziny. Następnie zostaniemy poproszeni o wprowadzenie kodu PIN. Kod PIN jest nadrukowany na plastikowej karcie (rys. 3) z której wyłamaliśmy kartę SIM. Sposób wyłamywania karty SIM widoczny jest na rysunku 4. Z plastikowej karty, można odłamać plastikowy breloczek, na którym widoczny jest Państwa numer telefonu (rys. 5). Niektóre aparaty wymagają również wybrania języka obsługi podczas pierwszego uruchomienia - wybieramy wtedy język polski.

Wkładanie karty SIM do telefonu Uruchomienie aparatu przy użyciu czerwonego przycisku Kod PIN nadrukowany na plastikowej karcie  Sposób wyłamywania karty SIM Można odłamać plastikowy breloczek, na którym widoczny jest Państwa numer telefonu

Co oznaczają te wszystkie znaczki na wyświetlaczu?

W większości aparatów oprócz opisu klawiszy nawigacyjnych standardowo na wyświetlaczu pokazywane są: nazwa operatora, data i godzina oraz ikonka graficzna stanu naładowania baterii (im więcej kresek tym więcej energii w baterii) i ikonka graficzna zasięgu sieci (im więcej kresek tym lepszy sygnał do/z nadajnika tzn. jakość rozmowy jest lepsza, nie ma przerw w transmisji głosu itp.)

Dlaczego na wyświetlaczu widać PLUS obok wRodzinie?

Ponieważ sieć wRodzinie korzysta z zasięgu sieci PLUS.

Jak ładować telefon i jak często trzeba to robić?

Telefon wymaga ładowania, gdy ikonka graficzna stanu naładowania baterii pokazuje jedna kreskę. Jeśli poziom naładowania baterii obniży się poniżej wartości krytycznej, aparat zasygnalizuje potrzebę naładowania sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem na wyświetlaczu. Sygnał dźwiękowy usłyszymy na krótko przed wyłączeniem się aparatu z powodu braku energii, więc warto w tym momencie podłączyć ładowarkę (rys. 6). Telefon powinniśmy ładować tylko w razie potrzeby, czyli wtedy gdy poziom naładowania baterii jest na minimum. Częstsze ładowanie nie jest potrzebne i może skrócić okres żywotności baterii.

Podłączanie ładowarki

Jak zadzwonić wpisując numer z klawiatury (różnice pomiędzy komórką, a telefonem stacjonarnym, prefixy, itp)?

Aby poprawnie wykonać połączenie z telefonu komórkowego musimy pamiętać o kilku zasadach:
1. Najpierw wybieramy numer telefonu a następnie przyciskamy zieloną słuchawkę,
2. Jeśli telefonujmy z Polski na numer stacjonarny musimy na początku zawsze dodać prefix kierunkowy miasta do którego telefonujemy bez "0" na początku np. telefonując do Warszawy wybieramy 22 653 73 00 gdzie 22 to obowiązkowy prefix kierunkowy do Warszawy,
PAMIĘTAJMY: numery kierunkowe zawsze bez "0" na początku! 3. Jeśli telefonujemy z Polski na numer komórkowy wybieramy jedynie 9-cio cyfrowy numer komórkowy czyli np. na naszą Infolinię: 720007777.
4. Jeśli przebywamy za granicą to telefonując zarówno na numer stacjonarny jak też komórkowy zawsze musimy dodać na początku numeru dodatkowy prefix kierunkowy do Polski czyli "+48" i tak telefonując na powyższe numery z zagranicy wybieramy odpowiednio: +48 22 653 73 00 oraz na komórkę: +48 720007777.

Jak odebrać telefon gdy ktoś dzwoni / jak zakończyć połączenie?

Jeśli ktoś do nas telefonuje połączenie odbieramy przyciskiem "zielona słuchawka" tak jak podczas telefonowania do kogoś po wpisaniu numeru wciskamy "zieloną słuchawkę" w celu uruchomienia połączenia. Połączenie telefoniczne zawsze kończymy przyciskając "czerwoną słuchawkę" (rys. 7) na klawiaturze aparatu.

Połączenie telefoniczne zawsze kończymy przyciskając "czerwoną słuchawkę" (rys. 7) na klawiaturze aparatu

Telefonowanie przy użyciu książki telefonicznej

Inicjować połączenie możemy zarówno wpisując ręcznie numer telefonu na który chcemy zadzwonić jak też za pomocą książki adresowej w aparacie. Pamiętajmy jednak, że najpierw zawsze musimy wpisać w książkę adresową (telefoniczną) nowy kontakt czyli Imię, nazwisko i nr telefonu osoby której dane wpisujemy do książki. Aby zatelefonować do osoby z naszej książki telefonicznej wybieramy z menu telefonu "KONTAKTY" i tam z listy zapisanych kontaktów wybieramy przy pomocy klawiszy "góra/dół" właściwą pozycję (najczęściej wpisy sortowane są po nazwisku ) i przyciskamy "zieloną słuchawkę". W tym momencie aparat inicjuje połączenie z wybraną osobą.

SMS - co to jest?

SMS to krótka wiadomość tekstowa którą możemy napisać w naszym telefonie i przesłać na inny aparat komórkowy.

Jak wysłać SMS?

Z menu telefonu wybieramy "WIADOMOŚCI" / Nowa wiadomość SMS a następnie wybieramy odbiorcę wiadomości z książki adresowej naszego telefonu lub wpisując ręcznie jego numer telefonu (tak jak przy próbie dzwonienia do kogoś). Potem piszemy treść wiadomości i z OPCJI menu wybieramy "WYŚLIJ" - w tym momencie wiadomość zostaje wysłana na wskazany numer odbiorcy.

Jak odebrać SMS?

Jeśli dostaniemy od kogoś SMS aparat poinformuje nas o tym sygnałem dźwiękowym. Na wyświetlaczu widzimy komunikat że dostaliśmy nową wiadomość tekstową i mamy do wyboru przycisk ODBIERZ lub ODCZYTAJ wiadomość. Przyciskamy ten przycisk i cała wiadomość zostaje wyświetlona na ekranie telefonu. Po przeczytaniu przyciskamy przycisk "WYJDŹ" i wracamy do menu głównego.

Telefon na kartę nie wymaga podpisania umowy, więc nie otrzymujemy co miesiąc rachunku za telefon. W jaki sposób płacimy za rozmowy w ofercie na kartę?

Telefon "na kartę" charakteryzuje się tym, że najpierw wpłacamy pieniądze, a następnie za te pieniądze możemy rozmawiać. Telefon komórkowy możemy porównać do budki telefonicznej. Aby wykonać połączenie trzeba było wrzucić monetę, przykładowo 5 złotową i można było rozmawiać do momentu, aż wykorzystaliśmy kwotę 5 zł. Jeśli doładujemy nasz telefon na kwotę 50 zł, to wówczas możemy rozmawiać, wysyłać SMS-y i korzystać z wszystkich usług do momentu aż wykorzystamy całe 50 złotych kwoty doładowania.

Jak doładować telefon?

Służą do tego tak zwane karty zdrapki - najpopularniejsza forma doładowań telefonów "na kartę". Wartość karty-zdrapki określa wartość naszego doładowania, czyli oznacza to, że jeśli kupimy kartę za 20 złotych, to będziemy mogli rozmawiać za 20 złotych. Jeśli kupimy kartę za 50 złotych, to będziemy mogli rozmawiać za 50 zł. Doładowanie kartą zdrapką odbywa się przez wprowadzenie specjalnego kodu, który jest umieszczony na karcie zdrapce. Oprócz kart zdrapek, istnieją też inne sposoby zakupu kodu, przez specjalne urządzenia w punktach handlowych, które drukują nam kod na paragonie lub za pomocą wpłaty na rachunek bankowy oraz płatności on-line dostępne w sklepie na naszej stronie www.

JAK DOŁADOWAĆ KONTO KODEM SIECI WRODZINIE?

Kup dowolne doładowanie sieci wRodzinie, wprowadź *111*kod doładowujący wRodzinie# i naciśnij zielona słuchawkę. Kod doładowujący wRodzinie ma 14 znaków.

Oprócz wyżej wymienionych metod możesz doładować się w większości kiosków, supermarketów, sieci handlowych, bankomatów i stacji benzynowych sprzedających doładowania Plusa. W tych punktach możesz kupić zdrapkę lub kod doładowujący operatora Plus i wprowadzić go zgodnie z instrukcją podaną na kuponie. W punktach sprzedaży umożliwiających doładowanie bez użycia kodu doładowującego możesz poprosić o doładowanie telefonu w sieci Plus i podać swój numer telefonu wRodzinie.

JAK DOŁADOWAĆ KONTO KODEM SIECI PLUS?

TELEKARTA PLUS I TELEKOD

Kup dowolny telekod sieci Plus, wprowadź *123*kod doładowujący Plus# i naciśnij zielona słuchawkę. Kod doładowujący Plus ma 16 znaków.

UWAGA!

Wpisanie *111*kod dołądowujący Plus# nie doładuje konta!

TERMINALE

Swoje konto możesz doładować również bezpośrednio, bez użycia Telekodu, płacąc gotówką lub kartą bankową w wybranych i specjalnie oznaczonych punktach sprzedaży z terminalami kart płatniczych (np. stacje benzynowe, sklepy spożywcze, kioski).

Aby zasilić konto, podaj sprzedawcy:

  • numer telefonu, który ma zostać zasilony,
  • nominał zasilenia
  • formę płatności

Po pozytywnej weryfikacji transakcji konto zostanie zasilone automatycznie, a Ty otrzymasz wydruk potwierdzający dokonanie transakcji.

BANKOMATY

Swoje konto możesz doładować w bankomatach oznaczonych logiem Plusa. Aby to zrobić:

  • włóż kartę płatniczą do bankomatu
  • wprowadź PIN
  • wybierz menu Plus
  • wprowadź numer telefonu, który chcesz zasilić, a następnie postępuj dalej zgodnie z instrukcjami.

Po pozytywnej weryfikacji na numer telefonu podanego podczas transakcji zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem.

 

Każde doładowanie wRodzinie oraz Plus przedłuża ważność Twojego konta o 24 miesiące.

A co jeśli źle wpiszemy kod, co wtedy z moim doładowaniem?

Jeśli źle wpiszemy kod, to otrzymamy informacje, że kod jest niepoprawny i zostaniemy poproszeni o ponowne wprowadzenie numeru. Wtedy trzeba jeszcze raz, bardzo uważnie wprowadzić kod doładowujący. Kod doładowujący to 14 cyfr do wpisania w telefonie, należy więc bardzo uważać przy jego wprowadzaniu.

Czy doładowanie może się nie udać, mimo że prawidłowo wpisaliśmy kod ze zdrapki?

Taka sytuacja nie będzie miała miejsca, gdyż wszystko odbywa się automatycznie, bez udziału pracownika Operatora, który mógłby się pomylić.

Jak mogę sprawdzić czy konto zostało doładowane i ile pieniędzy mam na koncie?

Aktualny stan konta i ważność konta, w tym stan pakietów internetowych możemy sprzawdzić wprowadzając na klawiaturze telefonu kod *111# i naciskając zieloną słuchawkę. Po kilku sekundach otrzymujemy bezpłatnie informację zwrotną ze stanem środków na naszym koncie.

Co się stanie, jeśli przestaniemy doładowywać telefon?

Po upływie ważności konta, możliwość korzystania z Karty SIM oraz dostęp do informacji zawartych na Karcie SIM może zostać zablokowana. Należy również pamiętać, że po upływie okresu ważności konta, środki zgromadzone na koncie zostają utracone i nie ma możliwości ich odzyskania.

Jak najlepiej doładowywać telefon, często i małymi kwotami, czy rzadziej, ale za większe kwoty?

To zależy od nas. Jeśli możemy przeznaczyć więcej pieniędzy, warto zastanowić się nad doładowaniem za większą kwotę, gdyż będziemy mogli wykonać więcej połączeń oraz wysłać większą ilość sms'ów bez ponownego doładowania. Każda wartość doładowania przedłuża ważność konta o 24 miesiące od dnia doładowania.

O ile każde doładowanie przedłuża życie startera?

Każde doładowanie przedłuża wartość konta o 24 miesiące od momentu doładowania.

Jak włączyć roaming międzynarodowy?

Aby włączyć roaming międzynarodowy skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 720 00 7777 lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po identyfikacji właściciela Karty SIM roaming zostanie włączony na koncie Użytkownika wRodzinie.
Będąc zagranicą należy przejść do ikonki/zakładki wRodzinie, wybrać pozycję Roaming i zatwierdzić Zagranicę, po powrocie do Polski należy powrócić do opcji Kraj.

Informujemy, że dokładne stawki za połączenia międzynarodowe, znajdują się w cenniku usług wRodzinie.

Bezpieczeństwo

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Państwa telefonu i środków zgromadzonych na Państwa koncie, zalecamy Państwu przestrzeganie kilku zasad, które w znaczący sposób podniosą bezpieczeństwo korzystania z telefonu.
1) Ograniczenie dostępu osób trzecich do karty SIM i telefonu.
2) Skonfigurowanie telefonu w taki sposób, aby korzystanie z niego było uzależnione od wpisania kodu PIN – odpowiednie wskazówki jak to  zrobić, można znaleźć w instrukcji użytkowania poszczególnych telefonów.
3) W razie kradzieży lub zagubienia telefonu, należy o tym fakcie bezzwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta wRodzinie pod numerem 720 00 7777 i poinformować konsultanta o zaistniałym zdarzeniu. W razie dostania się telefonu lub karty SIM w niepowołane ręce, istnieje ryzyko wykorzystania przez tę osobę środków zgromadzonych na koncie Użytkownika wRodzinie.

Jak mogę sprawdzić stan pakietów internetowych?

Aktualny stan pakietów internetowych możemy sprzawdzić wprowadzając na klawiaturze telefonu kod *888# i naciskając zieloną słuchawkę. Po kilku sekundach otrzymujemy bezpłatnie informację zwrotną ze stanem pakietów internetowych na naszym koncie.

Jak mogę skonfigurować dostęp do Internetu w telefonie?

Aby skonfigurować dostęp do Internetu w telefonie, należy w jego ustawieniach wpisać APN: wrodzinie.pl.

W zależności od posiadanego modelu telefonu ustawienia APN można znaleźć w menu telefonu np. pod nazwą "Sieć komórkowa", "Ustawienia internetowe" lub "Nazwy punktów dostępu".

Chciałbym aktywować Pakiet 60 dni. Jak to zrobić?

Wystarczy, że wybierzesz na klawiaturze telefonu krótki kod *222*1# i zatwierdzisz go zieloną słuchawką, a Pakiet zostanie aktywowany.

Ile kosztuje Pakiet 60 dni?

Opłata za Pakiet wynosi jedynie 30 zł. Opłata pobierana jest z konta Twojego numeru w momencie dokonywania aktywacji Pakietu.

Jak długo ważny jest „Pakiet 60 dni”?

Pakiet ważny jest przez 60 dni kalendarzowych od momentu aktywacji.

Co potrzebuję do zakupu Pakietu 60 dni?

Najpierw zapewnij odpowiednią ilość środków na koncie (stan konta możesz sprawdzić kod *111# ), a potem dokonaj aktywacji Pakietu. Jeśli brakuje Ci środków na Twój Pakiet, najpierw doładuj konto, a po udanej operacji doładowania przejdź do zakupu pakietu.

Co to jest pakiet cykliczny?

Pakiet cykliczny jest odnawiany automatycznie co 60 dni, o ile masz wystarczającą ilość środków na koncie.

Co się stanie z pakietem cyklicznym, gdy nie mam środków na koncie?

Pakiet nie zostanie odnowiony, a na Twój numer zostanie wysłana informacja o braku środków na zakup pakietu. Aby znów korzystać z pakietu, doładuj konto i ponownie aktywuj pakiet cykliczny.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby cykliczny pakiet odnowił się automatycznie?

Pakiet cykliczny odnawia się automatycznie po 60 dniach, chyba że wyłączysz jego cykliczność odpowiednim kodem. Warunkiem jest posiadanie wymaganej ilości środków na koncie.

Czy mogę wyłączyć cykliczność Pakietu?

Tak, możesz wpisując kod dezaktywujący cykliczność Pakietu: *222*0#

Jak mogę sprawdzić status swojego Pakietu?

Wystarczy, że wybierzesz na klawiaturze telefonu krótki kod: *222# i zatwierdzisz go zieloną słuchawką, a aktualne informacje o stanie Pakietu zostaną wyświetlone na ekranie Twojego telefonu.
Żeby sprawdzić dostępny limit transferu danych z Pakietu wpisz krótki kod: *888#.

Czy Pakiet 60 dni obejmuje połączenia na numery stacjonarne?

Tak, w ramach Pakietu możesz rozmawiać bez limitu ze wszystkimi numerami stacjonarnymi w kraju.

Czy jest jakiś limit na SMS-y?

Nie, w ramach Pakietu otrzymujesz możliwość wysyłania wiadomości SMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce bez dodatkowych kosztów.

Czy połączenia i SMS-y na numery o podwyższonej opłacie też są za darmo?

Nie, pakiet nie obejmuje usług na numery specjalne, usług dodatkowych, usług specjalistycznych, usług w roamingu międzynarodowym oraz usług połączeń/wiadomości międzynarodowych. Ceny tych usług zostały podane w cenniku podstawowym.

Czy mogę korzystać z „Pakietu 60 dni” za granicą?

Nie. Połączenia głosowe i SMS-y dostępne w ramach Pakietu dotyczą usług realizowanych tylko na ternie Polski i na numery krajowe.

Czy w ramach Pakietu mogę korzystać z Internetu?

Tak, razem z Pakietem otrzymujesz 10 GB Internetu do wykorzystania na terytorium Polski.

Co się stanie kiedy wykorzystam 10 GB Internetu?

Jeżeli stanie się to w trakcie ważności Pakietu to prędkość transmisji danych ulegnie zmniejszeniu do poziomu nie niższego niż 512 kb/s.

Czy mogę przywrócić szybki Internet?

Tak, możesz wpisując kod na zdjęcie lejka: *222*8# . Opłata za transmisję danych będzie wtedy naliczana według cennika opłat podstawowych (do czasu wyczerpania środków na koncie lub uruchomienia kolejnego pakietu zawierającego Internet), natomiast pozostałe usługi przyznane w ramach Pakietu będą dostępne do końca okresu rozliczeniowego.

Co się stanie jeżeli nie wykorzystam 10 GB w ciągu 60 dni?

Niewykorzystany w tym czasie limit transferu danych z Pakietu przepada.

Czy posiadając aktywny pakiet cykliczny mogę aktywować kolejny?

Nie, w ramach Oferty Promocyjnej możesz mieć aktywny tylko jeden pakiet cykliczny w tym samym czasie.

Czy posiadając aktywny pakiet cykliczny mogę aktywować dodatkowy pakiet internetowy?

Tak, pakiety internetowe możesz mieć równolegle ale nie możesz posiadać więcej niż 5 pakietów łącznie przy czym w pierwej kolejności zużywany jest pakiet o najkrótszej ważności.