Gdzie kupić?

Infolinia

Zapraszamy do kontaktu:
pon-pią w godz. od 800 do 2000

Wybór alternatywnego dostawcy usług roamingowych

Alternatywny dostawca usług roamingu międzynarodowego (Dostawca) oznacza dostawcę usług roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), innego niż Aero 2 Sp. z o.o., z którym Aero 2 Sp. z o.o. zawarła umowę na odsprzedaż usług roamingu międzynarodowego.

Użytkownik wRodzinie ma możliwość w dowolnym momencie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej z Aero 2 Sp. z o.o. nieodpłatnie i bez żadnych sankcji wybrać Dostawcę oraz korzystać z usług przez niego świadczonych.

W celu zmiany dostawcy usług roamingu międzynarodowego z Aero 2 Sp. z o.o. na Dostawcę należy zwrócić się bezpośrednio do tego Dostawcy. Lista Dostawców, z którymi Aero 2 Sp. z o.o. zawarł umowę na odsprzedaż usług roamingu międzynarodowego na terenie EOG, będzie dostępna na stronie www.wrodzinie.com.pl. Jednocześnie informujemy, że żaden Dostawca nie ma obowiązku wnioskować do Aero 2 Sp. z o.o. o zawarcie takiej umowy.

Użytkownik wRodzinie ma także możliwość w dowolnym momencie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej z Aero 2 Sp. z o.o. nieodpłatnie dokonać zmiany Dostawcy na innego Dostawcę.

Zmiana Aero 2 Sp. z o.o. na Dostawcę oraz Dostawcy na innego Dostawcę realizowana jest w terminie 1 dnia roboczego.

W przypadku przeniesienia przez Użytkownika wRodzinie numeru telefonu z Aero 2 Sp. z o.o. do innego operatora krajowego Dostawca, z którego usług roamingu międzynarodowego Użytkownik wRodzinie korzysta, nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług.

Zmiana przez Użytkownika wRodzinie dostawcy usług roamingu międzynarodowego z Aero 2 Sp. z o.o. na innego Dostawcę, Aero 2 Sp. z o.o. jest bezpłatna.

Lista ARP - obecnie żaden ARP nie zawarł umowy z Aero 2 Sp. z o.o.